เกี่ยวกับเรา

Everything you need to know about our Company

 

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เนกซ์เมดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งในปี 2557เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงและเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งมีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้นำเข้าจากนานาทวีป อาทิ อเมริกา ยุโรป และเอเชีย

วิสัยทัศน์: 

เราต้องการที่จะได้รับการยอมรับและเป็นที่เคารพในฐานะบริษัทที่ให้บริการด้านเครื่องมือแพทย์ที่น่าเชื่อที่สุดในประเทศไทย

พันธกิจ: 

จัดหาและบริการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพจากทั่วโลก เพื่อตอบสนองมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ของไทยที่มีมาตรฐานอยู่ในระดับสากล

 

Suppliers